Pelargon Oscar är en ideell förening för pelargonintresserade med säte i Oskarshamn.

Pelargon Oscars ambitioner:

Anordna medlemsmöten och träffar

 

Delta i utställningar och mässor

 

Anordna resor och utflykter

 

Anordna "Pelargondagen" 2:a lördagen i augusti varje år

 

Ge ut medlemstidningen "Sticklingen" 2 gånger/år

Föreningen Pelargon Oscar är summan av medlemmarnas gemensamma kunskap, intresse och ansvar. Alla som är intresserade av pelargoner och som betalar medlemsavgiften är välkomna att bli medlemmar.

Charmay Adonis

Foto: A-L Klackenberg 

Oscaria

Foto Kerstin Kreutz-Sabel

 

Pelargon Oscars Årsmöte äger rum Torsdagen den 11 Februari 2016 kl. 18

 

OBS! Årmötet är flyttat till Club Hjulis lokaler i Fredriksberg, infart från Norra Vägen via cykelbanan.

Stor parkering finns.

 

Robert Valve visar bilder från "Gamla Oskarshamn"

 

Ingen förhandsanmälan

 

Välkomna!

Årsavgiften för 2016, 100 kr kan betalas till bankgiro

5409-6508